Om Nilssons Plåt AB


Nilssons Plåt AB startades 1959 i ett garage av Tage Nilsson. I dagsläget pågår verksamheten i ändamålsenliga lokaler på en yta av 1 400 kvm och med en modern maskinpark. Av våra lokaler består ca 300 kvm av kontor och personalutrymmen, 450 kvm är plåtverkstad, 100 kvm är svetsverkstad, lager, förråd och garage upptar de övriga 550 kvm.


1996 tog barnen över verksamheten med sonen Bengt Nilsson som VD. På företaget finns idag tretton anställda varav åtta stycken ventilations- och byggnadsplåtslagare, tre stycken ventilationstekniker. Vi är kunniga och erfarna med över 50 års branscherfarenhet. Alla våra plåtslagare är utbildade för ventilations- och byggnadsplåtslageri.


Vi vänder oss till kommun, företag och privatpersoner lokalt i Örnsköldsviksområdet.


Kontakta oss >>